Faros

Mededingingsrecht, Gegevensbeschermingsrecht, Compliance

Over Faros

“Faros is een Brussels niche advocatenkantoor, met bijzondere expertise in het mededingingsrecht, gegevensbeschermingsrecht en compliance. Faros biedt ondersteuning aan high profile cliënten in verschillende sectoren, waaronder retail, automotive, media, telecom, IT en farma. Mededingingsrecht: de ervaring van het Faros team omvat alle aspecten van het mededingingsrecht, waaronder kartels, misbruik van machtspositie, restrictieve praktijken, verticale overeenkomsten, concentratiecontrole en staatssteun. Faros heeft ervaring met de diverse procedures waarin het mededingingsrecht kan worden toegepast, zowel op Belgisch, als op Europees niveau. Gegevensbeschermingsrecht: de ervaring van het Faros team omvat alle aspecten van de gegevensbeschermingswetgeving, waaronder advieswerk in zaken van strategisch belang, zoals toegang tot voertuiggegevens, de kwalificatie van machine data, complexe direct marketing set-ups, meldplicht bij datalekken, opvolging van verzoeken van betrokkenen en intra-groep en internationale doorgifte van persoonsgegevens. Faros staat daarnaast haar cliënten bij in procedures voor de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Compliance: Faros benadert naleving van de mededingingswetgeving en gegevensbeschermingswetgeving met out of the box programma’s en verzorgt praktijkgerichte trainingen en workshops. De trainingen worden aangevuld met innovatieve tools, zoals videomateriaal, handige richtlijnen en interactieve quizzen.”

Aanwezig: Maaike Visser - Advocaat (Partner); Kaat Aerts - Advocaat (Junior Associate)

Bekijk je graag meer bedrijven?