Voorwoord

Reliance is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het domein van de arbeidsbetrekkingen.

Advertentie » Website » Careers »

Actieve rechtsdomeinen

  • Sociaal recht (arbeidsovereenkomsten, verloningsstructuren, individuele en collectieve ontslagen, herstructureringen, overdrachten van ondernemingen, schijnzelfstandigheid, dienstenovereenkomsten, discriminatie, niet-concurrentie, internationale mobiliteit, beschermde werknemers, collectieve arbeidsbetrekkingen, …).

Stagemogelijkheden

  • Zomerstage
  • Baliestage: vast werk

Doelgroep

  • studenten tweede Master in de Rechten
  • studenten manama's in de Rechten